PBK Enskede

STYRELSELEDAMÖTER I PENSIONÄRERNAS BOWLINGKLUBB ENSKEDE säsong 2021-2022

Ordförande          Pär Linde Brittsommargränd 10,  135 61 Tyresö                   070 574 2934              par.linde@outlook.com

Vice Ordförande Leif Sävkvist Klockarvägen 11,  141 61 Huddinge                 070 301 5367                leffe.savis@bredband.net            

Kassör                  Anders Lexell c/o Leijon Fiskmyrev. 28A,  134 63 Ingarö     070 689 2040              lexell.anders@gmail.com

Sekreterare        Jan Wallinder Tallkrogsvägen 116,  122 60 Enskede             070 575 3500              jan.interscriptura@gmail.com

Ledamot             Jan Hultgren Stendalsvägen 31,  146 52 Tullinge                     070 996 3947               janhultgren77@gmail.com 

Suppleant         Tommy Olsson Harpsundsvägen 33,  124 58 Bandhagen      070 655 8877              tompaolsson44@yahoo.se     

Suppleant         Kaj Askelöf Sandfjärdsgatan 29,  120 56 Årsta                           076 794 8698             kaj.askelof@gmail.com 

pastedGraphic.png

Kaj Askelöf        Jan Wallinder     Tommy Olsson   Leif Sävkvist  Jan Hultgren    Pär Linde           Wolfgang Walter

( nytt foto kommer i augusti så att alla kan se att Kaj är Kaj! )

Revisorer Jörgen Tjelder och Frank Lindblad

Valberedning Bengt Korhonen och Antii Salminen