PBK Enskede


SOMMARBREV
Styrelsen för PBK Enskede vill tacka Er ALLA för ett bra spelår och önska Er en trevlig Midsommar och en skön sommar.   
Vi har haft intensiva spelomgångar med många bra resultat. Slut-tabellen finns på vår hemsida.                                  
Inför hösten kan det bli en del ändringar inför spelstarten beroende på hur många som fortsätter, tillkommer eller som vi inte hoppas på – slutar. Vi kommer med mer info på hemsidan 1-2 veckor före seriestart, som börjar Tisdag den 6:e september.
Veteranligan startar Torsdag 8:e september på Enskedehallen.
Vi har den här säsongen lyckats få åka bort på 3 hallar för att bowla – Nyköping, Eskilstuna och Örebro. Några har lyckats väldigt bra och kommer att få lite prispengar.
Väl mött i september önskar styrelsen Er alla

Pär Linde
ordförande