PBK Enskede

Protokoll

Medlemsbrev

Diplom

Styrelseledamöter i

Pensionärernas BowlingKlubb Enskede

säsong 2022-2023

Ordförande       Pär Linde, Brittsommargränd 10, 135 61  Tyresö 070 574 2934 par.linde@outlook.com
Vice ordf.          Leif Sävkvist, Klockarv. 11, 141 61  Huddinge 070 301 5367 leffe.savis@bredband.net
Kassör                Anders Lexell, Fiskmyrev. 28A, 134 63  Ingarö 070 689 2040 lexell.anders@gmail.com
Sekreterare  Jan Wallinder, Tallkrogsv. 116, 122 60  Enskede 070 575 3500 jan.interscriptura@gmail.com
Ledamot           Jan Hultgren, Stendalsv. 31, 146 52  Tullinge 070 996 3947 janhultgren77@gmail.com
Suppleant         Tommy Olsson, Harpsundsv. 33, 124 58  Bandhagen 070 655 8877 tompaolsson44@yahoo.se
Suppleant           Kaj Askelöf, Sandfjärdsg. 29, 120 56  Årsta 076 794 8698 kaj.askelof@gmail.com
Revisors-suppleant Frank Lindblad
Valberedning Bengt Korhonen och Antii Salminen

Bakre raden: Leif Sävkvist, Tommy Olsson, Anders Lexell, Jan Wallinder

Främre raden: Pär Linde, Jan Hultgren, Kaj Askelöf